محصولات لوله سانتریفیوژ

  • Centrifuge Tubes

    لوله سانتریفیوژ

    لوله های سانتریفیوژ از پلی پروپیلن (PP) ، یک ماده پلیمری شفاف ساخته شده است که به طور گسترده ای در زیست شناسی مولکولی ، شیمی بالینی و تحقیقات بیوشیمی استفاده می شود.

  • Micro Centrifuge Tubes

    لوله های میکرو سانتریفیوژ

    لوله های میکرو سانتریفیوژ / لوله میکرو سانتریفیوژ از پلی پروپیلن (PP) ، یک ماده پلیمری شفاف ساخته شده است که به طور گسترده در تحقیقات زیست شناسی مولکولی ، شیمی بالینی و بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.